Правила облаштування робочого столу


Із значної кількості таких чинників, що схематично зображені на рис. При цьому також виникає напруження зору, що обумовлене необхідністю здійснення правила облаштування робочого столу поперемінно з двома робочими поверхнями: столом клавіатурою і відеомонітором. І функціональний стан організму, і працездатність учнів під час навчання в значній мірі визначаються робочою позою. Ще в 1876 р. Ерісман стверджував, що не можна проектувати зразкову класну кімнату, не маючи на увазі конструкцію шкільного правила облаштування робочого столу чи парти, неправильне облаштування яких значно частіше, ніж недостатня вентиляція приміщень, приводить до хворобливих змін органів і систем дитячого організму. А зріст у таких школярів коливається в межах 130-185 см і забезпечити учнів в кабінетах навіть звичайними шкільними меблями у відповідності із зростом надзвичайно важко, бо до того ще і процентний розподіл одних і тих же ростових груп дітей в 4-му, 7-му і 11-му правила облаштування робочого столу дуже різноманітний. Виходом із даної ситуації може бути тільки використання трансформованих меблів, тобто меблів такої конструкції, що дозволяла б просто і правила облаштування робочого столу змінювати їх параметри висоту стола і підставки для відеомонітора та висоту стільця протягом навчального дня. При цьому конструкція таких спеціальних меблів повинна передбачати надійну міцність, стійкість, доступність, швидкість і простоту здійснення регулювання вищезгаданих параметрів безпосередньо учнями під наглядом вчителя. Саме з врахуванням таких гігієнічних принципів конструювання учнівських меблів протягом 1990-1993рр. Експериментальний стіл конструктивно складається із двох горизонтальних поверхонь, одна із яких правила облаштування робочого столу є кришкою стола, а друга - підставкою для відеомонітора. Як для першої, так і для другої поверхні, передбачений гвинтовий механізм регулювання висоти від підлоги, а також висоти підставки по відношенню правила облаштування робочого столу поверхні стола, де розміщені клавіатура і письмове приладдя. Така конструкція стола забезпечує можливість швидкого і надійного регулювання висоти робочих поверхонь відповідно зросту учнів. В першому варіанті першій серії учні працювали за ПК, обладнанним експериментальним столом з підставкою для ВМ, що дозволило відрегулювати висоту кришки стола у відповідності з ростом учня, але на 5-6 см нижче для кожної вікової групи з врахуванням того, що висота клавіатури над поверхнею стола становить 5 см, а також висоту розміщення підставки відеомонітора таким чином, щоб лінія зору учня була перпендикулярна центру екрана. В даному випадку лінія зору учнів по відношенню до центру екрану правила облаштування робочого столу була не перпендикулярною, а на 15-25% нижче. В третій серії висота учнівського стола була вищою за рекомендуєму на 15 см, а лінія зору учня направлена перпендикулярно в центр екрана відеомонітора. В усіх трьох серіях використовувались звичайні учнівські стільці, які по можливості встановлювали у відповідності із зростом учнів. Площа кабінету - 90м 2висота - 3,5 м, питома площа на одне робоче місце учня РМУ - 6м 2. В кабінеті обладнано 15 робочих місць: 6 - експериментальними столами і 9 - звичайними учнівськими столами. Умови мікроклімату, освітленності, шуму в кабінеті, а також умови роботи учнів освітленість клавіатури і екрану, відстань від екрану до очей учнів і т. Фізіолого-гігієнічні дослідження були проведені за участю семикласників 13-14- річного віку 30 учнівзріст яких коливався від 145 до 171 см. Школярі протягом 25 хв. Розумове стомлення визначали за допомогою вивчення динаміки латентного періоду простої зорово-моторної реакції і показників працездатності учнів. При цьому проекція центру правила облаштування робочого столу корпусу тіла не виходить за межі площі опори, відсутнє значне здавлення внутрішніх органів і крупних судин; відстань від стола правила облаштування робочого столу до правила облаштування робочого столу в більшості випадків відповідає гігієнічним рекомендаціям. Остання поза зберігалась в основному тоді, коли учні читали інформацію на екрані. Слід відзначити, що випрямлена поза при традиційному письмі і читанні вважається нефізіологічною, бо при цьому спостерігається великий діапазон коливань центру ваги і амплітуди фізіологічного тремору та правила облаштування робочого столу велика відстань від очей учня до робочої поверхні зошита чи правила облаштування робочого столу. Як бачимо, при ІІ-му варіанті організації робочого місця учні приймали благоприємні з точки зору статичного навантаження пози протягом 80% робочого часу, тобто вони мали можливість це зробити майже в 2 рази більше, ніж при ІІІ-му варіанті. Але, як показали дослідження динаміки функціонального стану зору учнів, при ІІ-му варіанті робочого місця ознаки зорового стомлення є найбільш вираженими і достовірними таблиця правила облаштування робочого столу. Функціональні зміни в органах зору і центральній нервовій системі, що відбулися під час роботи учнів на ПК при ІІ-му і ІІІ-му варіантах організації робочого місця, можна характеризувати як негативні. Якщо при ІІ-му варіанті обладнання робочого місця, коли висота стола відповідає зросту учня і, в той же час, не витримуються умови зорової роботи відеомонітор розміщений в тій же площині, що і клавіатура і лінія зору учня не перпендикулярна до центру екрана, а на 15-25% нижчепереважали симптоми зорового стомлення, то при ІІІ-му варіанті, коли витримувались умови зорової роботи, але висота стола перевищувала необхідну на 15 см, значно частіше і раніше наступали ознаки стомлення корпусу тіла і рук. Невідповідність меблів зросту учнів протягом чотирьохрічного навчання становила 46-54%. Групи дітей не відрізнялися суттєво по рівню фізичного розвитку. Як при первинному правила облаштування робочого столу огляді, так і при наступних, процент дітей середнього та вище середнього фізичного розвитку коливався в межах 89-91%. В 33-37% випадків при первинному огляді у учнів 4-х класів обох груп реєструвались порушення осанки, частіше всього функціонального характеру. Від початку першого і до кінця четвертого року спостереження поширеність порушень осанки у учнів обох груп збільшилась, але в другій групі дітей це збільшення було в 2,7 рази вищим порівняно з першою групою рис. Таким чином, правила облаштування робочого столу власні дослідження, а також повідомлення інших авторів, дають підставу зробити слідуючі висновки: 1. Ця обставина, і сама по собі негативна для зростаючого організму, в поєднанні з використанням незручних меблів, які сприяють формуванню нераціональних і нефізіологічних поз, може послужити одним із чинників, що негативно впливають на поставу, зір і сприяють розвитку ряду патологічних процесів в організмі школярів. Гигиеническая оценка условий проведения занятий по основам информатики и вычислительной техники в общеобразовательных школах. Гигиеническая оценка условий микроклимата и шума в кабинетах компьютерной техники школ г. Динаміка функціональних змін, що відбуваються в організмі учнів під час їх роботи на ПК з різними варіантами організації робочого місця.

Смотрите также:Коментарии:

  • При цьому також виникає напруження зору, що обумовлене необхідністю здійснення роботи поперемінно з двома робочими поверхнями: столом клавіатурою і відеомонітором. Світильники повинні розташовуватися так, щоб їх елементи, які світяться, не потрапляли в поле зору працівникa на освітленому робочому місці та інших робочих місцях.